Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
932 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 895.109Li-Q
1. Đôi nét về văn học Trung Quốc 2. Văn học tiên Tần 3. Văn học Tần Hán 4. Văn học Tam Quốc Lưỡng Tấn 5. Văn học Thập Lục Quốc - Văn học Nam Triền 6. Văn học Bắc Triều 7. Lý thuết Hán Ngụy Lục Triều...
Ký hiệu xếp giá: 495.115V120L
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách giải thích các từ vựng, cấu trúc tiếng Hán và luyện tập nói theo chủ đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.115L600L
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách dùng cho đối tượng du học dài hạn ở Trung Quốc, giúp vận dụng các mẫu câu thành thạo, đáp ứng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho các cấp sơ, trung và cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.115TH103V
Sách dùng cho năm 4, bổ trợ kỹ năng nói, giao tiếp trong nhiều lĩnh vực, gồm 10 chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.115V561H
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách cung cấp các mẫu câu thường dùng, bài khóa theo chủ đề, luyện tập diễn đạt, từ vựng và nội dung then chốt.
Ký hiệu xếp giá: 495.115L600T
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách bao gồm các bài khóa và luyện tập môn khẩu ngữ Hán ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.115L600T
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách cung cấp từ vựng, dịch bài khóa (bản kèm theo)
Ký hiệu xếp giá: 495.115L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, bồi dưỡng kỹ năng nói, giao tiếp qua 20 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 495.115L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, gồm 16 bài thảo luận 16 đề tài về các lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Ký hiệu xếp giá: 495.115L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 4, gồm 16 bài thảo luận 16 đề tài khác nhau, ngoài ra còn có những kiến thức về tri thức trong giao tiếp.
Đang xem: 1274