Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1376 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.1511 B9321K
Nội dung sách gồm: tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập của từng phần, theo đúng thứ tự của môn học kế toán quản trị; phần bài tập bao gồm các bài tập trắc nghiệm và các bài tập thực hành và phần bài...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 K-Qu
Chủ đề: Quản trị học
Phần thứ nhất : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ Phần thứ hai : CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Phần thứ ba : PHƯƠNG PHÁP PHONG CÁCH KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ
Ký hiệu xếp giá: 658.81 K600N
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực bán hàng. Sách gồm những nội dung chính sau: kinh nghiệm bán hàng, chiêu thức khuyến mại, tuyệt kỹ quảng cáo, bí quyết...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 068 Đ-Kh
Mục lục Giới thiệu: Tổng quan về Visua Basic I. Môi trường lập trình visua basic II. Tạo ứng dụng với visua basic III. Mốt ví dụ minh họa Chương II: Ngôn ngữ lập trình visua basic I. Biến- kiểu dữ...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 068 Đ-Kh
Chương 7: Tổng quan lập trình CSDL với Visual Basic Chương 8: Các đối tượng cơ sở trong mô hình lập trình ADO Chương 9: Các điều khiển dữ liệu Chương 10: Thiết kế các màn hình Chương 11: Báo biểu
Ký hiệu xếp giá: 658.15 V500TH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quản trị tài chính - vai trò và môi trường, báo cáo và phân tích tài chính, lưu chuyển tiền mặt và hoạch định tài chính, giá trị theo thời gian của tiền...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 G722
Brief Contents: Section one Business Finance: Introduction to business organisations and finance; Starting a business; The growing business; Large business; The Role of accouting in business Section...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 G242
Brief contents: Managerial Accounting and the business Environment; Cost Terms, Concepts, and Classifications; Systems Design: Job-Oder Costing, Process Costing; Cost Behavior: Analysis and Use;...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 N834
Brief Contents: Managerial Accounting and the Business Environment; Cost Terms, Concepts, and Classifications; Systems Design: job- Order Costing; Cost Behavior: analysis and Use; Cost- Volume-...
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658 H6695
Brief Contents: Overview of managerial economics; Demand analysis; Production and cost analysis; Market structure analysis and estimation; Long - term investment decisions.
Đang xem: 51