Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
572 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 H5875n
Giới thiệu các kinh nghiệm về lãnh đạo, tổ chức, quản lí kinh tế và tổng điều hành các công ty, doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo.
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Thế giới hiện đại 1/ Vấn đề sản xuất 2/ Hoà bình và bền vững 3/ Vai trò của kinh tế học 4/ Kinh tế học phật giáo 5/ VẤn đề quy mô Phần II : Các nguồn lực 1/ Giáo dục nguuồn lực to lớn 2/ Sử...
Ký hiệu xếp giá: 004.563 Ph-C
Phần 1: Partitionmagic 4.0 Phần 2: Partitionmagic 5.0 Phần 3: Bootmagic
Ký hiệu xếp giá: 340.071 PH109L
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: khái quát về nhà nước; nhà nước CHXHCN Việt Nam; khái quát về pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam; quan hệ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục lục Chương I: Ngưng tụ hiệu quả cao theo chủ đề kế hoạch I. Dùng mục tiêu kế hoạch có thể đo lường để xác định phương hướng chủ đề Chương II: Thực thi thiết kế quản lý hiệu quả công tác điều tra...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục Lục CHương I: Phân tích và chẩn đoán doanh nghiệp CHương II: Ý tưởng sáng tạo là động lực của kế hoạch I. Ý tưởng sáng tạo nâng cao hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục Lục Chương I: Quy cách kế hoạch, phương án kế hoạch và sổ sách kế toán Chương II: Quản lý hiệu quả đối với người làm kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả thực thi kế hoạch Chương II: Công việc đánh giá hiệu quả kế hoạch
Đang xem: 1806