Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
145 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.1 Đ115V
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Nội dung sách gồm có: nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm thuốc, các phép thử thường áp dụng trong dược điển Việt Nam IV, kiểm nghiệm các dạng bào chế.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 TR120T
Chủ đề: Thuốc; Dược phẩm
Nội dung sách trình bày đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; Công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn; Phương pháp xử lý số liệu, tính toán và trả lời kết quả...
Ký hiệu xếp giá: 664.09 Đ455TH
Cuốn sách bao gồm 3 nội dung chính sau: Phân loại và phân tích vai trò quan trọng của bao bì trong bảo quản thực phẩm: đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm sau quá trình chế biến, giới thiệu sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 641.306 5 Tr-C
Mục lục 1. Cánh gà rán 2. cánh gà rút xương 3. Cách gà chiên nước mắn 4. Gà quay xí muội 5. Đùi gà chiên tỏi 6. gà ác nấu nước dừa tươi 7. Gà ấp trứng .......................
Ký hiệu xếp giá: 641.306 Tr-C
mục lục 1. Bánh mì tôm 2. bánh tôm chiên 3. bát trân cuộn tôm chiên 4. Bửu thập song châu 5. Chả tôm phủ mè 6. Chạo tôm ............................
Ký hiệu xếp giá: 664.02 K600TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Cơ sở lý thuyết của các quá trình chế biến lương thực; kỹ thuật sản xuất các loại gạo; kỹ thuật sản xuất các loại bột; kỹ thuật sản xuất tinh bột; kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 664.07 H100D
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Đại cương về cảm quan thực phẩm; cơ sở sinh lý học thần kinh của đánh giá cảm quan; phép thử cảm quan; lựa chọn và huấn luyện người thử; phòng thí...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 T550M
Nội dung sách gồm hai phần: Phần 1: tổng quan về công nghệ sinh học giới thiệu về công nghệ sinh học, nguyên liệu cho công nghệ sinh học, kỹ thuật lên men, kỹ thuật sản xuất enzym, sản xuất protein...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 T550M
Sách cung cấp những kiến thức về quá trình công nghệ cơ bản và thiết bị bào chế công nghiệp như: Sản xuất nước tinh khiết, lọc, khuấy trộn, làm giảm và phân đoạn kích thước tiểu phân, tạo hạt, sấy...
Ký hiệu xếp giá: 344.597042 L9268 2011
Nội dung cuốn sách trình bày Luật an toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật gồm 11 chương bao gồm các...
Đang xem: 1210