Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
302 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 420.371 3Dra
CONTENTS The author and series editor Foreword Preface Introduction Section 1: Drama in the ELT classroom 1. ‘Edging in’ 2. Drama games 3. Improving coursebook presentation through drama 4. Drama in...
Ký hiệu xếp giá: 690.029Dư-B
Chương 1: Khái niệm dự toán XD cơ bản Chương 2: Tiên lượng Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công Chương 4: Lập dự toán công trình Chương 5: Thanh quyết toán vốn đầu tư XD cơ...
Ký hiệu xếp giá: 428.34R5162e
Contents: Unit 1: Small Talk Unit 2: Part-Time Jobs Unit 3: Successful Business Unit 4: Gadgets and Machines Unit 5: Character Traits Unit 6: Cooking Unit 7: Housing Unit 8: Apartment Problems Unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.24H1534f 2004
Contents : The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society Reference Section.
Ký hiệu xếp giá: 428.24H1534fi 2004
Contents: The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society.
Ký hiệu xếp giá: 370.1Gi-H
Chủ đề: Giáo dục học
Phần 1: Những vấn đề chung của giáo dục học Phần 2: Lý luận dạy học Phần 3: Lý luận giáo dục Phần 4: Lý luận về quản lý trường học
Ký hiệu xếp giá: 371.78Gi-T
Phần 1: Một số vấn đề chung Phần 2: Đề cương bài giảng về ma tuý Phần 3: Hỏi đáp về giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý
Đang xem: 654