Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
111 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 V500C
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: dự án đầu tư và phát triển, phân tích dự án đầu tư, phân tích kinh tế dự án đầu tư, bài tập thực hành phân tích kinh tế dự án sản xuất nước trái cây cô đặc...
Ký hiệu xếp giá: 363.795 97 Qu-T
1. Hệ thống quản lý môi trường - Quy định với hướng dẫn sử dụng 2. Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ 3. Hướng dẫn đánh giá môi trường - nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 332.041 Qu-T
Phần 1: Lập dự toán vốn đầu tư với thông số biết chắc chắn Phần 2: Vận dụng các phương pháp dự toán vốn đầu tư và một số vấn đề về hoạt động thực tiễn Phần 3: Dự thảo vốn đầu tư trong điều kiện không...
Ký hiệu xếp giá: 332.64 Vu-L
Mục lục Chương I: Nghiên cứu chính sách chứng khoán Chương II: Nghiên cứu đầu tư thị trường chứng khoán Chương III: Ngiên cứu ngành nghề Chương IV: Nghiên cứu công ty
Ký hiệu xếp giá: 153 S2411
Chủ đề: Tư duy; Thành công
Sách trình bày các nội dung: thiết kế và lập sơ đồ tư duy, chọn lựa và đạt mục tiêu, đưa ra những quyết định đúng đắn, quản lý công việc hằng ngày, ghi chú hiệu quả, để các buổi họp đạt hiệu quả tối...
Ký hiệu xếp giá: 153.1 B9925S
Cuốn sách mang lại hiểu biết và sức mạnh cho bất kỳ ai quan tâm đến đề tài trí nhớ và cách tận dụng năng lực học tập của nó. Sách này biến sơ đồ về trí nhớ và khả năng nhớ lại trong khi học thành...
Ký hiệu xếp giá: 332.6 B667
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Brief Contens: Elements of Investments; Financial Instruments; Securities Markets; Arbitrage Pricing Theory; Analysis; options Valuation; Portfolio; Investment Strategy; Investors and the Investment...
Ký hiệu xếp giá: 153.3 B9925S
Chủ đề: Tư duy sáng tạo
“Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo” được trình bày như một hành trình khám phá “vương quốc” sáng tạo. Trong các chương chứa những mẩu chuyện và lược sử về các nhân vật tiêu biểu minh họa cho những yếu tố...
Đang xem: 1314