Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
981 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5 NG450S
Sách nghiên cứu, sưu tầm về từ địa phương phản ánh trong ca dao, tục ngữ, câu hát ru, hò khoan của người dân Phú Yên.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 D561M
Cuốn sách là công trình nghiên cứu, sưu tập của tác giả về truyện ngụ ngôn Việt Nam. Đó là những câu truyện được sinh ra và lưu truyền tỏng đời sống hằng ngày, phản ánh những thói quen xấu, những tồn...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 4 NG527TH
Nội dung sách gồm có: khái quát về địa lý, tự nhiên và văn hóa dân gian của tộc người H'Rê ở Quảng Ngãi; nhạ khí của người H'Rê; giá trị văn hóa, nghệ thuật và phương hướng bảo tồn, phát huy nhạc khí...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 NG527H
Nói đến các ông Đạo chơn chánh ở An Giang không ai không nghe biết cảm phục Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Văn Huyên, giáo chủ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương là tôn giáo rất đặc trưng "của dân tộc, do dân tộc...
Ký hiệu xếp giá: 398.809 592 L550NH
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Tiểu luận: Nhóm tác giả của công trình có những nhận xét đáng lưu ý, đó là nói thơ Vân Tiên cũng như các lối nói thơ khác ở Nam Bộ thường sử dụng những âm điệu...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 5 NG527TH
Cuốn sách này sưu tầm, giới thiệu những từ có tính chất địa phương, được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong cách chỉ sự vật sự việc ở Quảng Bình.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 5975 5 S550TH
Sách sưu tầm, giới thiệu hai sử thi KĐăm Đroăl, Y' Khĭng Jŭ - H'Bria Jŭ Yâo của người Êđê ở Phú Yên.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 6 Đ450H
Ở Việt Nam, người M'Nông chủ yếu sinh sống ở Đăk Nông, Bình Phước, Đăk R'Lấp và Lâm Đồng. Từ bao đời nay, trong cộng đồng người M'Nông vẫn lưu truyền một giá trị văn hóa tinh thần quý báu, đó là ot...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 977 1 PH105X
Với tính chất sử thi và thuộc hệ đề tài lấy vợ - chiến tranh, tác phẩm này đã phản ánh xã hội tộc người Stiêng thời kỳ cổ sơ thông qua những tâm tư, suy nghĩ và mơ ước được cụ thể hóa bằng hình...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 S550T
Nội dung sách gồm hai phần: Sự tích Thành hoàng làng ở huyện Phú Xuyên: giới thiệu truyện kể về các vị Thành hoàng làng được lưu truyền trong dân gian ở huyện Phú Xuyên; Thư mục thần tích theo địa...
Đang xem: 1422