Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
334 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.756 NG527QU
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Lập trình PL/SQL: các đối tượng lớn, các gói, các trigger - Lập trình nâng cao PL/SQL: SQl động, giao tiếp giữa các session, các thủ tực ngoài, các loại...
Ký hiệu xếp giá: 005.1 Đ115QU
Nội dung giáo trình gồm có: những khái niệm cơ bản của lập trình, những yếu tố cơ sở của C++, kỹ thuật lập trình C++, kiểu con trỏ và kiểu tham chiếu, hàm và macro, thực hành trên turbo C++ 3.0
Ký hiệu xếp giá: 621.382 071 2 PH104TH
Chủ đề: Thông tin quang
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về thông tin quang;nguyên lý biến đổi điện - quang, quang - điện; nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp sợi quang; ghép kênh theo bước sóng; các phương pháp láp...
Ký hiệu xếp giá: 621.3170285 L5544g 2021
Tổng quan về phần mềm simulink matlab và ứng dụng matlab - simulink trong kĩ thuật điện; các linh kiện điện tử công suất cơ bản; bộ chỉnh lưu điều khiển; bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC-AC...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG450TR
Nội dung cuốn sách này gồm có: tại sao quản lý dự án?, phương pháp luận quản lý dự án truyền thống so với phương pháp luận quản lý dự án thực hành, phương pháp luận quản lý dự án thực hành, quyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.500 285 NG527T
Giáo trình giới thiệu những kiến thức về hệ thống phần mềm quản lý trong doanh nghiệp may mặc - hệ thống quản lý phòng kỹ thuật công nghệ GPRO IEES - hệ thống thu thập những dữ liệu thực tế và phản...
Ký hiệu xếp giá: 004.07 D120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: kiến thức cơ bản về máy tính và hệ điều hành; Sử dụng Internet và Email; Nối mạng tri thức - sử dụng cổng Thánh Gióng; Chương trình soạn thảo; Phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 004.07 NG527QU
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông từ cách biểu diễn dữ liệu, các thiết bị phần cứng và phần mềm trong máy vi tính tới vấn đề đảm bảo an ninh mạng; giới...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 Đ455TH
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về các hàm Excel và kỹ năng sử dụng được một số phần mềm kế toán vào công tác kế toán, đặc biệt là phần mềm kế toán MISA. nội dung cụ thể gồm: mở đầu; cơ sở dữ...
Ký hiệu xếp giá: 519.50285 G434t 2019
Tổng quan về tin học ứng dụng trong thống kê; giới thiệu một số phần mềm nhập dữ liệu thống kê; giới thiệu chung về SPSS và quản lý dữ liệu; ứng dụng SPSS trong trình bày dữ liệu thống kê; ứng dụng...
Đang xem: 5595