Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2241 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.387 7Th-E
Unit 1: Airline services Unit 2: Telephone Reservations Unit 3: Telephone Calls for Information Unit 4: Ticketing and Fares Unit 5: The Departing and Arriving Passenger : The Airport Unit 6: The...
Ký hiệu xếp giá: 380.13Th-E
Unit 1: Natural Resources : Exporting and Importing Unit 2: Balance of Payments Unit 3: Foreign Exchange Trading Unit 4: Multinational Corporations Unit 5: Foreign Direct Investment Unit 6: Financing...
Ký hiệu xếp giá: 428.338Ti-M
MỤC LỤC Unit 1: Đi lại bằng máy bay Unit 2: Tại ngân hàng Unit 3: Tại khách sạn Unit 4: Gọi điện thoại Unit 5: Nhà ở Unit 6: Hỏi đường Unit 7: Gặp những khách hàng tiềm năng Unit 8: Hẹn gặp Unit 9: Ở...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71C513K
Sách trình bày song ngữ Anh Việt đối chiếu, gồm hai phần chính về luật thương mại quốc tế được thể hiện bằng những điều khoản cụ thể: điều kiện chung và điều kiện riêng của một hợp đồng. Sách cũng...
Ký hiệu xếp giá: 428.33Ti-N
1. Cách phát âm các tiếp vị ngữ thông dụng. 2. Cách đọc các ký hiệu phát âm. 3. Phương pháp đọc âm mạnh và âm yếu. 4. Phương pháp đọc nối âm. 5. Phương pháp sử dụng ngữ điệu. 6. Cách nói chuyện qua...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71TH107H
Cuốn sách giới thiệu 15 phạm trù cơ bản cùng với các tình huống thường gặp trong giao dịch kinh doanh, như đàm phán, ký két hợp đồng, giá cả hàng hóa, bảo hiểm, khiếu nại và giải quyết khiếu nại ......
Ký hiệu xếp giá: 428.38Ti-D
MỤC LỤC Phần 1: Tiếp xúc ban đầu Phần 2: Thượng nghị Phần 3: Tiến đến một thỏa thuận Phần 4: Tiếp đãi khách hàng Phần 5: Đi nước ngoài
Ký hiệu xếp giá: 428.38Ti - M
MỤC LỤC 1. Những cú điện thoại cơ bản 2. Cách trình bày thư công việc 3. Viết thư thông báo 4. Đơn xin việc 5. Viết sơ yếu lý lịch 6. Xin làm tập sự 7. Bảo hiểm. 8. Thư khiếu nại 9. Đáp thư khiếu...
Ký hiệu xếp giá: 428Ti-T
Unit 1: The field of Accounting Unit 2: Bookeeping Unit 3: Business Transactions and Financial Statements Unit 4: Budgeting Unit 5: Cost Accoungting Unit 6: Tax Accounting Unit 7: Auditing Unit 8: A...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527H
Sách chia thành 30 bài, cô đọng kiến thức thương mại và kinh doanh thành bốn bài đàm thoại mẫu và những đoạn đối thoại bổ dung, cung cấp những từ vựng và thuật ngữ thương mại thực dụng. Ngoài ra, sau...
Đang xem: 905