Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3617 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312KH
Tập sách bao gồm các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính lịch sự, thân mật. Các mẫu câu được trình bày theo nhứng chủ đề khác...
Ký hiệu xếp giá: 425 R128a
Analysing English Sentences continues in this tradition, offering a well-structured introduction to English syntax and contemporary syntactic theory which is supported throughout with learning aids...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 L100NG
Nội dung của sách gồm : đàm thoại cơ bản, đàm thoại trong sinh hoạt và nâng cao, nâng cao trình độ của người đọc. Tổng cộng có 70 bài, nhiều đề tài khác nhau, nội dung liên quan đến cuộc sống sinh...
Ký hiệu xếp giá: 428.207 6 NG527T
Chủ đề: Tiếng Anh -- Câu
Nội dung của sách gồm các bài tập đặt câu tiếng Anh theo từng cấp độ: elementary, intermediate, advanced có đáp án kèm theo.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 A442b
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Preliminary. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 A442be
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Vantage. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be used...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 5 Bi-C
Chủ đề: Tiếng Anh -- Câu
Part one : level B Answer keys level B Part two : level C Answer keys level C
Đang xem: 13551