Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2066 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.63203957 J549
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về chính sách kinh tế - bất động sản thường gặp bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 910.395 7 M100S
Sách cung cấp, giải thích các thuật ngữ liên quan đến ngành du lịch bằng tiếng Hàn, có ghi chú tiếng Nhật và tiếng Anh nghĩa tương đương.
Ký hiệu xếp giá: 495.731 D513NG
Cuốn từ điển này cung cấp cho người đọc những cụm từ, dụng ngữ tiếng Hàn thường gặp trong cuộc sống cũng như trong các văn bản tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 495.731 B124Đ
Cuốn từ điển này cung cấp cho người đọc những cụm từ, dụng ngữ, thuật ngữ bất động sản thường gặp trong cuộc sống cũng như trong các văn bản tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 495.731 T550Đ
Sách cung cấp kiến thức một cách cô đọng về nền kinh tế Hàn Quốc, cũng như các vấn đề liên quan đến kinh tế.
Ký hiệu xếp giá: 495.7 H105QU
Chủ đề: Tiếng Hàn
Ký hiệu xếp giá: 495.75 NH407L
Cuốn sách này trình bày một số từ vựng tiếng Hànthông dụng theo chủ đề khác nhau, như: chào hỏi, gia đình, phương tiện giao thông, số đếm, các ngày trong tuần, ... Đồng thời sách trình bày ngữ pháp...
Đang xem: 1172