Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4350 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 M600D
Sách gồm các phần luyện tập, ví dụ, đàm thoại các mẫu câu thông dụng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.683 N428M
Sách gồm 108 câu nói bằng tiếng Nhật thường dùng trong giao tiếp trong trường học.
Ký hiệu xếp giá: 495.683 N428M
Sách gồm 108 câu nói bằng tiếng Nhật thường dùng trong giao tiếp, hội họp.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 07 Đ312TR
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: mở đầu về phong cách học; các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt; ngôn ngữ nghệ thuật; các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 07 L250A
Sách trình bày những vấn đề sau: những vấn đề chung về phương pháp dạy học tiếng Việt, phương pháp dạy học các hợp phần tiếng Việt ở trung học phổ thông.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675t 3
Sách trình bày kỹ năng đọc hiểu ở kì thi N3, phát triển kỹ năng tiếp thu kiến thức cơ bản, đọc những dạng bài khác nhau, tìm kiếm thông tin từ những đoạn quảng cáo và thông báo, bài tập thực tế.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T1293 3
Sách giới thiệu kỹ năng rèn luyện ngữ pháp ở kì thi N3, cung cấp cái nhìn khái quát về hình thức các dạng bài và phương pháp giải quyết với từng dạng, các đề thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T1293 4
Sách giới thiệu kỹ năng rèn luyện ngữ pháp ở kì thi N4, cung cấp cái nhìn khái quát về hình thức các dạng bài và phương pháp giải quyết với từng dạng, các đề thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 6 TH107D
Sách gồm những nội dung sau: những điểm ngữ pháp trọng điểm luyện thi trình độ Sankyuu, một số đề thi mẫu và đáp án, mỗi đề thi chia làm bốn phần: cách đọc chữ Kanji, cách viết chứ Kanji, điền từ và...
Ký hiệu xếp giá: 495.182 T306H
Sách gồm 9 bài học theo chủ đề buồn rầu và lo lắng, trình bày các mẫu đàm thoại, từ vựng và các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Hoa.
Đang xem: 1034