Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2732 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Tr-T
Mục lục Các mẫu câu trong tình huống cơ bản - phần mở
Ký hiệu xếp giá: 495.922 802 42 Pum
Mục lục Dẫn nhập Một số vấn đề ngữ pháp khi dịch văn bản khoa học và kỹ thuật sang tiếng anh. Nghĩa một số danh từ tiếng anh đặc trưng cho văn bản khoa học và kỹ thuật Một số tính từ ( và trạng từ...
Ký hiệu xếp giá: 495.180 2 TR309NG
Giáo trình đề cập đến các kỹ năng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại, đối chiếu các từ ngữ giữa tiếng Trung và tiếng Việt. Giáo trình dùng cho sinh viên năm 3,4.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 1
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 1 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 2
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 2 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 L7837 2005
Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ trung cấp gồm 30 bài đọc hiểu, dùng cho sinh viên năm 4, đạt trình độ HSK cấp 6.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn và dài.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn, vừa và dài, các bài tập và phần giải thích.
Đang xem: 135