Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2247 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 NG527TH
Sách trình bày 689 điểm ngữ pháp tiếng Nhật, như: cách dùng trợ từ, tiếp vĩ từ, những mẫu ngữ pháp thông dụng ...
Ký hiệu xếp giá: 495.618 T104M
Sách hướng dẫn học tiếng Nhật một cách hứng thú và dễ dàng thông qua các hình ảnh trò chơi.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách trình bày các bài thi năng lực tiếng Nhật trình độ cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.63 B100S
Ký hiệu xếp giá: 495.61 B117Đ
Quyển sách này hướng dẫn cách tiếp thu chữ Hiragana nhanh và hiệu quả bằng cách sử dụng những ví dụ kèm theo lời giải thích rõ ràng và nhiều bài tập, những hình minh họa giúp người đọc dễ liên tưởng...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 Y400H
Sách gồm những nội dung sau: chức năng, cách sử dụng và các loại kính ngữ, biểu hiện kính ngữ, trường hợp sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách bao gồm 200 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp.
Đang xem: 747