Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2232 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách trình bày các bài thi năng lực tiếng Nhật trình độ cao cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.63 B100S
Ký hiệu xếp giá: 495.61 B117Đ
Quyển sách này hướng dẫn cách tiếp thu chữ Hiragana nhanh và hiệu quả bằng cách sử dụng những ví dụ kèm theo lời giải thích rõ ràng và nhiều bài tập, những hình minh họa giúp người đọc dễ liên tưởng...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 Y400H
Sách gồm những nội dung sau: chức năng, cách sử dụng và các loại kính ngữ, biểu hiện kính ngữ, trường hợp sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách bao gồm 200 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách tập hợp 500 mẫu câu tiếng Nhật theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 TR120H
Sách gồm 15 bài hướng dẫn cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật.
Đang xem: 1415