Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2756 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.922 321 NG527TH
Cuốn từ điển bao gồm các từ ngữ tiếng Việt theo nghĩa tiếng Anh và tiếng Hoa.
Ký hiệu xếp giá: 690.03 V400NH
Cuốn từ điển này tập hợp 21000 thuật ngữ khoa học và kỹ thuật bao gồm lĩnh vực nhà và công trình công cộng (nhà, cầu, đường, sân bay, cảng, công trình thủy lợi, thiết bị và máy móc trên công trường...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 395 1 V561B
Cuốn từ điển bỏ túi này gồm trên 20.000 mục từ, với những từ thông dụng nhất và có phiên âm Hoa ngữ La tinh hóa.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 395 6 TR120V
Cuốn từ điển này chọn lọc những từ ngữ thông dụng trong sinh hoạt xã hội, kinh tế, thương mại ...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 341 PH105NG
Cuốn từ điển bao gồm các từ tiếng Việt được giải nghĩa theo tiếng Pháp. Từ điển đã lược bớt một số từ tiếng Việt không còn được sử dụng phổ thông và thêm vào đó các từ đang được cập nhật và phổ biến...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 341 L250KH
Cuốn từ điển này giải nghĩa các từ, từ tổ, thuật ngữ khoa học tiếng Việt theo nghĩa tiếng Anh. Riêng đối với các từ ngữ phiên chuyển từ thuật ngữ nước ngoài chỉ thu thập những thuật ngữ thông dụng...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 395 6 T550Đ
Ký hiệu xếp giá: 004.03 PH513QU
Cuốn từ điển gồm khoảng 8.000 mục viết tắt thông dụng để diễn giải viết tắt và dịch ra tiếng Việt bao gồm nhiều lĩnh vực, chủ yếu là tin học - điện tử - viễn thông .
Đang xem: 496