Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1096 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.176 2 Th-D
Chương 1: Những bài học từ thiệt hại động đất Chương 2: Chuyển động của nền đất Chương 3: Tính toán ứng xử của kết cấu Chương 4: Sự cô lập và các bộ hập thụ năng lượng Chương 5: Nguyên lý thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076 Ky-D
Phần 1: Mạch điện Phần 2: Máy điện Phần 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Ký hiệu xếp giá: 530.076 B103T
Nội dung của cuốn sách bao gồm các bài tập: Cơ học lý thuyết (chuyển động của chất điểm, chuyển động của hệ chất điểm, cơ học giải tích, dao động nhỏ); điện động lực học và thuyết tương đối (giải...
Ký hiệu xếp giá: 621.46 N5767d 2013
Nội dung của cuốn sách bao gồm các kiến thức về động cơ điện và bộ điều khiển, lý thuyết, thực hành, vận hành, lắp đặt và bảo trì các hệ thống điện.
Ký hiệu xếp giá: 621.46 H8931e 2013
Electric Motors and Drives is intended for non-specialist users of electric motors and drives, filling the gap between maths- and theory-based academic textbooks and the more prosaic 'handbooks',...
Ký hiệu xếp giá: 621.313 M312TR
Quyển sách gồm những nội dung sau: Máy điện một chiều; Máy điện xoay chiều; Bộ biến thế.
Ký hiệu xếp giá: 621.310 28 Ky-D
Phần 1: Máy điện một chiều Phần 2: Máy điện xoay chiều Phần 3: Bộ biến thế
Ký hiệu xếp giá: 629.284 Ky-D
Chương 1: Căn bản về điện- Hệ thống điện Ôtô đặc trưng Chương 2: Căn bản về điện tử : Điôt - Transisto - IC - Chip Chương 3: Dây điện mạng điện Chương 4: Bình Acquy chì Chương 5: Máy phát điện một...
Đang xem: 3204