Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1544 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 972 5 NG527TH
Sách nghiên cứu về văn hóa dân gian Việt Yên, một huyện thuộc trung du tỉnh Bắc Giang. Nội dung gồm hai phần chính: đất và người Việt Yên; văn hóa dân gian Việt Yên: văn hóa ẩm thực, phong tục tập...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 974 2 PH105B
Trong cuốn sách này tác giả sưu tầm, giới thiệu về văn hóa dân gian xã Vân Tụ, huyện Yên Thành, Nghệ An, bao gồm: đời sống vật chất, phong tục tập quán và lễ hội, văn học dân gian, các nghề và làng...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè nói về quan hệ gia đình. Thông qua phân tích nội dung các mối quan hệ ấy và thái độ qua các bài vè ấy làm rõ cái nền của đạo lý văn hóa gia đình xứ nghệ.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè phản ánh phong tục, tập quán trong làng xã ở xứ Nghệ. Bao gồm: những bài vè nói về triết lý sự đời và nhà giàu; về thân phận người đi oqr, người làm thuê; về...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè nói về đánh Tây đoan bắt rượu, bắt muối; về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; về các phong trào cách mạng ở xứ Nghệ từ sau phogn trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cho đến năm...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 92 PH105K
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về văn hóa dân tộc cống sinh sống ở vùng Tây Bắc Việt Nam, rong đó có văn hóa vật thể, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, lễ thức vòng đời và văn học nghệ...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 1 H407A
Sách nghiên cứu, sưu tầm về văn hóa giao duyên của người Mường Trong, hệ thống văn hóa giao duyên của người Mường Trong gồm có: chơi bòn, ký thác hoa văn, xường tình: xường tình gồm hai diễn xướng là...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 9 L250NG
Cuốn sách nghiên cứu văn hóa gia đình ở Huế. Nội dung sách gồm năm phần chính: khái quát về xứ Huế trong lịch sử; cội nguồn họ tộc Huế; cơ sở văn hóa gia tộc Huế; đời sống văn hóa vật thể; đời sống...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 4 NG527PH
Gò bồi là tiểu thị trấn có từ cuối thế kỷ XVIII, Gò Bồi nằm phía tả ngạn sông Gò Bồi trên ngã ba đường - Tuy Phước Gò Bồi và Gò Bồi Bình ĐỊnh. Nhờ tiếp xúc được nhiều nguồn văn hóa nên Gò Bồi có sắc...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 5 TR120S
Sách nói về sông nước Phú Yên, quan hệ giữa con người với sông nước, tên sông nước và tên làng xóm, sông nước trong ca dao, tục ngữ, vè truyền khẩu và các chuyện xưa có liên quan đến sông nước.
Đang xem: 89