Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1362 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.103 T108D
Đây là cuốn sách kế tiếp tập 1 và tập 2, nhằm phục vụ kịp thời cho thầy thuốc ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở phân phối thuốc thuộc hệ thống Nhà nước cũng như tư nhân từ Trung...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 B400U
Cuốn sách này gồm 101 lời khuyên hữu ích cùng với những bài tập sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết về quá trình nảy sinh của các ý tưởng, cách đánh giá chúng cũng như cách thức chia sẻ với những...
Ký hiệu xếp giá: 658.31 H6686
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, giữ chân người tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các...
Ký hiệu xếp giá: 621.84 S6289v 2004
This book includes: Introduction to valve; Valve selection criteria; Manual valves; Control valves; Manual operators and Actuators; Smart valve and positioners; Valve sizing ; Actuator sizing;...
Ký hiệu xếp giá: 658.152 2 G543
Contents: Anyone can raise venture capital; Summary presentation; The Proposal; A Thousand Questions; Meetings and Negotiations; The Commitment Letter; Due Diligence; The Closing; Working Toghether;...
Ký hiệu xếp giá: 650.12 Y100V
Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về cuộc đời sự nghiệp của các tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch các tập toàn kinh tế hàng đầu. Qua đó, cuốn sách tìm ra bí quyết lãnh đạo để đi đến thành công của...
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 W932
Contents: fundamentals of business english; principles of procedure writing; writing letters and memos; writing successful proposals; writing reports; writing for e-mail; preparing powerful...
Ký hiệu xếp giá: 658.4002 C9123
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các khái niệm về nhóm làm việc, nền tảng cho sự thành công, thành lập nhóm, xuất phát đúng vị trí, những thách thức trong việc quản lý nhóm, hoạt động theo...
Ký hiệu xếp giá: 571.95 Do-T
Chương 1: Tổng quan về độc học môi trường Chương 2: Độc học môi trường đất, trầm tích Chương 3: Độc học môi trường nước Chương 4: Độc học môi trường không khí Chương 5: Độc chất kim loại nặng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 540 Ho-C
Phần 1: Hóa học đại cương Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học Chương 2: Cấu trúc nguyên tử và định luật tuần hoàn Đ.I.Menđeleep Chương 3: Liên kết hóa học và cấu trúc phân tử...
Đang xem: 831