Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2705 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 158.658Ta-T
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Các khái niệm tâm lý học. Chương III : Các lý thuyết vế tâm lý con người . Chương IV : Nhà doanh nghiệp Việt Nam. Chương V : Tâm lý người...
Ký hiệu xếp giá: 158.658Ta-D
Chương I : Nhập môn tâm lý học quản trị kinh doanh. Chương II : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người lao động. Chương III : Một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. Chương IV...
Ký hiệu xếp giá: 658.001Qu-T
Chủ đề: Quản trị học
1 : Quản trị cho mọi người 2 : Lời khuyên hữu ích cho Giám đốc 3 : Nâng cao khả năng giao tiếpvà kỹ năng lắng nghe 4 : Làm thế nào tổ chưc hiệu quả hơn 5 : Xét đoán hoạt động của một tổ chức 6 :...
Ký hiệu xếp giá: 658N5768v
Trình bày nội dung các tư tưởng văn hóa cai trị thời xưa làm cơ sở để phát triển có hệ thống các tư tưởng và lý thuyết quản trị hiện đại như: Đại cương văn hóa trị nước; Đại cương về văn hóa chính...
Ký hiệu xếp giá: 005.432 06Ng-T
Phần 1: Thực thi hệ thống Chương 1: Các điểm cơ bản về hiệu suất thực thi Chương 2: Tinh chỉnh Kernel Chương 3: Tinh chỉnh Filesystem Phần 2: Thực thi mạng và dịch vụ Chương 4: Hiệu suất thực thi...
Ký hiệu xếp giá: 621.2P534c 2019
Giới thiệu chung về lĩnh vực của truyền động thuỷ lực. Trrình bày các cơ sở lý thuyết cơ thuỷ; dầu thuỷ lực; bơm, môtơ và xylanh thuỷ lực; van thuỷ lực; lọc và bảo dưỡng dầu thuỷ lực; bình tích áp...
Ký hiệu xếp giá: 629.8D561H 2004
Nội dung cuốn sách gồm các vấn đề: biểu diễn hệ thống tuyến tính đa biến, ổn định và chất lượng của hệ thống đa biến tuyến tính, các phương pháp điều khiển đa biến tuyến tính, biểu diễn và phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 629.8L250NG
Nội dung sách gồm 8 chương: 2 chương đầu chủ yếu giới thiệu cài đặt phần mềm RSLogix 5000 và sử dụng công cụ mô phỏng; 6 chương còn lại là các bài tập thực hành hướng dẫn từng bước điều khiển lập...
Ký hiệu xếp giá: 629.8P534d 2015
Nội dung sách gồm 2 phần. Phần 1 ngoài phần giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Tia Portal và PLCSIM, phần 1 bao gồm 10 bài tập nhỏ hướng dẫn lập trình với S7, mỗi bài đều có mục hướng dẫn từng bước thực...
Ký hiệu xếp giá: 005.432Đi-W
Chương 1: Giới thiệu chung về cài đặt và lập cấu hình Windows 2000 Professional Chương 2: Triển khai Windows 2000 Professional Chương 3: Cài đặt Windows 2000 Professional Chương 4: Tùy biến và tự...
Đang xem: 1762