Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
1985 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 495.75G3941 4
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác trong các tình huống giao tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.784G3941 4
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.9225D562n 2016
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: ngữ pháp và ngữ pháp học; ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp trong từ; dạng thức ngữ pháp; phương thức ngữ pháp; phạm trù ngữ pháp; các bộ phận nghiên cứu của ngữ pháp học; chú thích về hệ thống đơn vị ngữ pháp của tiếng Việt; cấu tạo từ, từ loại tiếng...
Ký hiệu xếp giá: 410.1D6311d 2016
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày những vấn đề cơ bản về các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học. Tìm hiểu các trường phái cấu trúc luận cổ điển như: Trường phái miêu tả Mĩ, ngữ vị học, cấu trúc - chức năng luận, ngữ pháp tạo sinh, ngữ pháp chức năng và quan hệ chức năng.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465C8512m 2016
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-Commerce; Team building; Raising finance; Customer serviecs; Crisis management; Management styles; Takeovers and mergers; The future of business.
Ký hiệu xếp giá: 428.34071U721d
Discussions and More is an updated version of the classic handbook Discussions that Work and an invaluable resource for teachers who want to provide learners with a varied range of successful speaking activities. This second edition takes into account the changes in approaches to ELT over the last...
Ký hiệu xếp giá: 428.24071C9712e
Cuốn sách là một tài liệu bổ ích đã được viết trên cơ sở các nội dung như: một số vốn từ vựng về chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản thông dụng nhất dùng trong trao đổi, trình bày các nội dung chuyên môn trong quá trình công tác. Đồng thời chú trọng tới việc luyện tập các kĩ năng diễn đạt...
Ký hiệu xếp giá: 495.782G3941 4
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.782G3941 5
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.782G3941 6
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Đang xem: 865