Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
2957 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 657.458 K473 2016
Cuốn sách trình bày về các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, cũng như kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình nghiệp vụ hay tài sản chủ yếu,...Ngoài ra cuối mỗi chương còn có bảng câu hỏi tập trung vào các nhân tố...
Ký hiệu xếp giá: 610 B152 2016
Cuốn sách trình bày 80 kỹ năng, được chia thành 3 phần: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thăm khám và kỹ năng thủ thật. Trong từng phần kỹ năng đều được trình bày theo cấu trúc chung: tên kỹ năng; tổng quan kiến thức liên quan đến kỹ năng; các bước thực hiện kỹ năng; bẳng kiểm dạy-học và bảng kiểm lượng...
Ký hiệu xếp giá: 657.48076 B152 2016
Cuốn sách giới thiệu các dạng bài tập về các nghiệp vụ kế toán tài chính như: kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu,...v.v. Cùng phần bài tập ví dụ thì có phần bài giải.
Ký hiệu xếp giá: 621.319 N5767h 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề sau: điện học căn bản; các mối nối, dây cáp, và mối hàn; các linh kiện điện; phương pháp lắp mạng điện gia dụng; chiếu sáng trong nhà; mạng điện và hệ thống chiếu sáng ngoài trời; động cơ điện; bảo trì và xử lý sự cố điện.
Ký hiệu xếp giá: 668.9 N5763h 2016
Cuốn sách này có 7 chương trong hai phần. Phần 1, hóa học polyme, từ chương 1 đến chương 5 trình bày về lý thuyết tổng hợp polyme. Còn phần 2, kỹ thuật sản xuất polyme, chương 6 và 7 trình bày về các phương pháp thực tiễn sản xuất polyme.
Ký hiệu xếp giá: 621.56 T7721h 2016
Nội dung cuốn sách nói về hệ thống điện trong các thiết bị lạnh, các nguyên nhân gây ra sự cố trong từng bộ phận, từ máy nén, dàn hóa hơi, dàn ngưng tụ, lọc không khí...giải thích các định luật nhiệt động lực học cơ bản để hiểu cơ chế làm lạnh, chế độ vận hành của các bộ phận trong hệ thống lạnh.
Ký hiệu xếp giá: 629.89 L5662l 2016
Cuốn sách gồm có 9 chương, với các nội dung: tổng quan Scada; Kết nối trạm chủ S7-300 với trạm tớ S7-200 thông qua mạng Profibus; Kết nối máy tính với S7-200 qua Ethernet; Kết nối, điều khiển và giám sát hệ thống với WinCC và S7-200; Kết nối, điều khiển và giám sát hệ thống với WinCC và S7-300;...
Ký hiệu xếp giá: 621.319 T7721h 2016
Cuốn sách được trình bày gồm hai phần: Phần 1. Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến điện công nghiệp, bao gồm các nội dung: hệ thống phân phối điện, các loại khí cụ điện, role, các mạch điện điều khiển động cơ 3 pha, 1 pha, các hệ thống truyền lực bằng dầu, khí nén, ... Phần 2. gồm 70 phiếu...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 P534l 2016
Cuốn sách gồm 4 phần giới thiệu tổng quan vệ họ bo mạch Arduino trên thị trường, tìm hiểu về phần cứng 2 bo mạch Arduino (bo mạch Arduino UNO và Arduino Mega 2560 R3) và tìm hiểu về phần mềm Arduino; Lập trình điều khiển bo mạch Arduino UNO qua 15 bài tập chủ yếu là điều khiển LED giúp bạn đọc hiểu...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 P534v 2016
Cuốn sách giới thiệu về phần cứng và phần mềm Arduino, điều khiển và tạo hiệu ứng với 6 LED và 12 LED, điều khiển và tạo hiệu ứng với 12 LED theo mảng, quảng cáo với LED ma trận, điều khiển LED 7 đoạn, hiện thị kết quả đo nhiệt độ và độ ẩm bằng LED 7 đoạn, Arduino và Module cảm biến âm thanh và cảm...
Đang xem: 1045