Địa lý và lịch sử
Tài liệu trong : Địa lý và lịch sử
225 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 915.190 4 TR120V
Sách giới thiệu về Hàn Quốc, các điểm tham quan, mua sắm, ẩm thực, một số tour du lịch, các phương tiện, nền giáo dục và các cơ sở giáo dục cấp cao ở Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 915.970 4 V560QU
Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì những giá trị nhiều mặt nổi bật nhất là cảnh quan tự nhiên gắn chặt với giá trị của đa dạng sinh học, địa chất và địa mạo học. Nội dung cuốn sách này giới thiệu về Quảng Bình quê hương của Phong Nha - Kẻ Bàng, về địa hình karst ở...
Ký hiệu xếp giá: 941.1 TR312H
Cuốn sách giới thiệu về đất nước và con người Scotland thông qua: địa lý, lịch sử, chính quyền, kinh tế, con người, lối sống, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật, giải trí, lễ hội, ẩm thực.
Ký hiệu xếp giá: 915.97 Đ450TH
Sách giới thiệu những bài viết giới thiệu những tuyến du lịch tiêu biểu đã được công bố trên hơn 300 số Tạp chí Du lịch Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 907 S300J
Sách giới thiệu về những nét tiêu biểu của nền văn minh thế giới. Đó là những cảnh quan tự nhiên và nhân tạo, những công trình kiến trúc đã tồn tại hàng ngàn năm lịch sử.
Ký hiệu xếp giá: 959.7 Ng-N
Mục lục Phần thứ I: Lịch sử Việt Nam- Trung đại Chương I: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước Chương II: Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc Phần II: Lịch sử Việt Nam cận- hiện đại - Việt Nam nữa cuôcí thế kỷ XIX - Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ hai .............
Ký hiệu xếp giá: 923.1 HCM
Mục lục Bài 1: Tôi là người cộng sản như thế này này ! Bài 2: Bát chè xẻ đôi Bài 3: Cầu trời cho cụ chủ tịch mạnh khỏe sống lâu Bài 4: COn người đã biết thế nào là đối khổ Bài 5: Một lần nhờ mãi Bài 6: Ăn chay cũng tốt, nhưng ăn thịt thích hơn Bài 7: " Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào".. Bài 8: bác...
Ký hiệu xếp giá: 923.1 HCM
Mục lục 1. Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi 2. Tiểu sử tóm tắt của chủ tịch Hồ Chí Minh 3. Nghị quyết của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp quốc về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ CHí Minh 4. Thông báo của Bộ Chính Trị ban Chấp Hành Trung Ương...
Ký hiệu xếp giá: 923.1 HCM
Mục lục 1.Phương pháp nghiên cứu, nói chuyện về Hồ CHủ Tịch 2.NHững lời ca tụng Hồ Chủ Tịch 3. Hai mươi điểm vĩ đại của CHủ Tịch Hồ CHí Minh 4.Nội dung cụ thể từng điểm vĩ đại của Hồ Chí Minh
Ký hiệu xếp giá: 923.181 388 HCM
Mục lục Bài 1: Từ tuyên ngôn của Đảng CỘng Sản đến con đường giải phóng dân tộc Bài 2: Cách mạng thánh mười Nga và sự hình thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội Bài 3: Vai trò và sức mạnh của yếu tố dân tộc trogn tư tưởng cứu nước của CHủ tịch Hồ Chí Minh Bài 4:...
Đang xem: 3621