Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2780 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 979 7CH500X
Cuốn sách này sưu tầm, giới thiệu những tác phẩm thuộc các thể loại văn học dân gian ở Bạc Liêu.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG527TH
Nội dung sách gồm ba phần: khái quát về huyện Sông Hinh và các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh; văn học dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh; so sánh văn học dân gian của các...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597V561TR
Cuốn sách gồm hai phần: Phần tổng quan: trình bày những nét lớn về đất nước, con người Điện Bàn (Quảng Nam) trong quá trình lịch sử và nêu những thành tựu nổi bật trong kho tàng văn học dân gian trên...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 6Đ450H
Sách nghiên cứu về văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông, gồm các vấn đề: đại cương về tộc người Ê Đê, Mơ Nông; các thể loại văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông: truyện cổ,sử thi, lời nói vần.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG527Đ
Cuốn sách được chia làm 3 phần: Lời ăn tiếng nói của nhân dân (gồm tục ngữ, câu đố); Tác phẩm tự sự dân gian: Nói đến các tác phẩm thuộc mảng truyện kể dân gian (gồm Thần thoại, truyện cổ tích,...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597Đ312GI
Nội dung cuốn sách gồm có: văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam; sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam; các thể loại văn học dân gian Việt Nam; những đặc điểm xã hội -...
Ký hiệu xếp giá: 710Ca-T
1. Ngôn ngữ hội họa và quá trình thiết kế 2. Sơ đồ vẽ tay 3. Bản vẽ khái niệm 4. Các sơ đồ vẽ kỹ thuật 5. Biểu hiện bằng chữ 6. Phương pháp trình bày bản vẽ bố trí mặt bằng 7. Phối cảnh vẽ nhanh 8....
Ký hiệu xếp giá: 628.102 959 7Câ-T
1. Quyết định số 63/1998/QĐ --TTg, của TTướng chính phủ vè việc phê duyệt Định hướng phát triển Cấp nước đô thị đến năm 2020 2. Định hướng phát triển Cấp nước đô thị 3. Hiện trạng các nhà máy nước 4....
Ký hiệu xếp giá: 624.15Ch-T
Phần 1: Những hiểu biết chung về công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất XD Phần 2: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật chung cho khu đất XD đô thị Phần 3: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt
Đang xem: 1524