Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
262 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.563 Ph-C
Phần 1: Partitionmagic 4.0 Phần 2: Partitionmagic 5.0 Phần 3: Bootmagic
Ký hiệu xếp giá: 340.071 PH109L
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: khái quát về nhà nước; nhà nước CHXHCN Việt Nam; khái quát về pháp luật; quy phạm pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam; quan hệ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục lục Chương I: Ngưng tụ hiệu quả cao theo chủ đề kế hoạch I. Dùng mục tiêu kế hoạch có thể đo lường để xác định phương hướng chủ đề Chương II: Thực thi thiết kế quản lý hiệu quả công tác điều tra...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục Lục CHương I: Phân tích và chẩn đoán doanh nghiệp CHương II: Ý tưởng sáng tạo là động lực của kế hoạch I. Ý tưởng sáng tạo nâng cao hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục Lục Chương I: Quy cách kế hoạch, phương án kế hoạch và sổ sách kế toán Chương II: Quản lý hiệu quả đối với người làm kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401 TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả thực thi kế hoạch Chương II: Công việc đánh giá hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 371.2 Qu-H
Chương 1: Công tác xây dựng kế hoạch năm học của người hiệu trưởng Chương 2: Công tác kiểm tra của người hiệu trưởng Chương 3: Những hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá toàn diện một nhà trường Chương 4:...
Đang xem: 833