Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2724 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H675l 3 2017
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng...
Ký hiệu xếp giá: 428.4076 Mil
CONTENTS 1. Milestones 2. Servants or Masters? 3. Looking at the Law 4. Keeping fit 5. Coping 6. Relationships 7. Work 8. Modern conveniences 9. Challenges
Ký hiệu xếp giá: 428.64 W411m 2007
Contents: new challenges; teamwork and competition; gender and relationships; health and leisure; high tech, low tech; money matters; remarkable individuals; creativity; human behavior; crime and...
Ký hiệu xếp giá: 428.64 W411m 2002
Contents: Chapter 1: New Challenges; Chapter 2: Looking at Learning; Chapter 3: Relationships; Chapter 4: Health and Leisure; Chapter 5: High Tech, Low Tech; Chapter 6: Money Matters; Chapter 7:...
Ký hiệu xếp giá: 428.64 P7426m
Contents: new challenges; looking at learning; relationships; health and leisure; high tech, low tech; money matters; remarkable individuals; creativity; human behavior; crime and punishment; the...
Ký hiệu xếp giá: 428.64 W411m
Contents: language and learning; danger and daring; gender and relationships; beauty and aesthetics; transitions; the mind; working; breakthroughs; art and entertainment; conflict and reconciliation.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L732
Sách gồm 20 bài Actual tests của Part 5 và part 6, là các bài điền từ vào chỗ trống, giúp luyện từ vựng và ngữ pháp cho bài thi TOEIC. Cuối sách có phần đáp án trả lời.
Đang xem: 936