Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2719 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn, vừa và dài, các bài tập và phần giải thích.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 A300A
Nội dung sách gồm có: luyện các kỹ năng đọc hiểu cơ bản, kỹ năng đọc nhanh.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách trình bày các kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật từ dễ đến khó dành cho người mới bắt đầu học.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 R200A
Ký hiệu xếp giá: 495.684 M600D
Sách gồm các bài đọc hiểu theo chủ đề khác nhau, dành cho người học trình độ từ trung cấp trở lên.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 I-311J
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 5 chủ đề đọc hiểu với những vấn đề cơ bản, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách bao gồm tập hợp từ ngữ, đoạn văn, vấn đề giản lược từ ngữ và một số chủ đề luyện tập, tìm kiếm thông tin, đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 7 chủ đề đọc hiểu trình độ trung - thượng cấp, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 M111W
Nội dung cuốn sách gồm: 1.020 từ vựng dành cho học sinh, sinh viên; 2.000 từ vựng dùng trong các văn bản hành chính; hơn 2.000 từ đơn và 2.500 cụm từ thông dụng; giải thích nghĩa kèm theo phiên âm La...
Đang xem: 198