Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2543 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 W100L
This book includes: Nouns and adjectives; Verbs; Conditionals; Modals; Gerunds and infinitives; Reported speech; Sentence structure.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 P3385
Contents: the verb Be and Imperatives; nouns; adjectives and pronouns; the present; the past; articles, quantity expressions, there is and there are; the future; modals; objects, infinitives, and...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 P3385g
Contents: the present; the past; the future; modals; tag questions and other additions; nouns, quantity expressions, and arrticles; adjectives and adverbs; comparatives and superlatives; gerunds,...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B6423g 2004
Contents: the present, past and future; connecting the present, past, and distant past; modals; the passive, gerunds, and infinitives; modifying nouns; conditionals; noun clauses and reported speech.
Ký hiệu xếp giá: 425 He-T
MỤC LỤC Phần 1: Hệ thống kiến thức ngữ pháp trọng tâm Phần 2: Bài tập ngữ pháp Phụ lục: Động từ bất quy tắc
Ký hiệu xếp giá: 425 L655H
Sách ngữ pháp tiếng Anh soạn theo 3 cấp độ kiến thức và thực hành từ sơ cấp, trung cấp tới cao cấp. Mỗi cấp độ gồm 20 đơn vị bài học. Mỗi đơn vị đều có phần giải thích và bài tập. Mỗi điểm nhữ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Mi-P
Mục lục: Bài 1- Giới thiệu Bài 2- Quầy tiếp tân Bài 3- Ở thương xá Bài 4- Thời gian biểu Bài 5- Lên xe điện Bài 6- Đi xem phim Bài 7- Quà tặng Bài 8- Thăm viếng trung tâm Bài 9- Bị bệnh Bài 10- Hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Mi-P
Mục lục: Bài 26- Vào ký túc xá Bài 27- Hỏi đường Bài 28- Ngắm hoa Bài 29- Đồ bỏ quên Bài 30- Sử dụng dụng cụ Bài 31- Kế hoạch nghỉ hè Bài 32- Ở bệnh viện Bài 33- Hướng dẫn về việc sử dụng an toàn Bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 I-400R
Nội dung sách gồm: từ nghi vấn, từ chỉ thị, liên kết danh từ, biểu hiện sở hữu, tồn tại.
Đang xem: 1842