Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2261 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách tập hợp 500 mẫu câu tiếng Nhật theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 TR120H
Sách gồm 15 bài hướng dẫn cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 C102H
Sách hướng dẫn cách viết thư pháp Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Chủ đề: Tiếng Nhật
Nội dung chính của sách gồm có: những nguyên tắc cơ bản; phần thực hành; thư đề nghị; thư cảm ơn; thư thông báo; thư mời và thư hồi âm; thư xin lỗi; thư thông báo về những tình hình của mình; thư...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Cuốn sách trình bày những nguyên tắc cơ bản cần biết khi viết thư bằng tiếng Nhật như: những khái niệm cơ bản trong việc soạn thảo thư từ, khổ giấy sử dụng, những câu chào hỏi theo mùa, tháng trong...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 C125C
Ký hiệu xếp giá: 495.681 C400T
Đang xem: 319