Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
203 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 616.600711 B4667h 2
Gồm 24 bài học cung cấp những kiến thức về: Bệnh thận - tiết niệu ở một số đối tượng đặc thù; biến chứng của suy thận mạn; điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối bằng lọc máu ngoài thận; điều trị thay...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 B4667 2016
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: phần đại cương và phần bệnh học. Phần đại cương: Trình bày nguyên nhân và cơ chế gây bệnh, phân loại các bệnh học nội khoa, nguyên tắc điều trị và phương pháp sử dụng...
Ký hiệu xếp giá: 616 B4667 1
Chủ đề: Bệnh nội khoa
Tập 1 giới thiệu về các bệnh học nội khoa như: hô hấp, tim mạch, thận - tiết niệu, bệnh học người cao tuổi. Trình bày các bệnh học nội khoa đều được khai thác ở các khía cạnh như: định nghĩa, nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 616 B4667 2
Chủ đề: Bệnh nội khoa
Tập 2 giới thiệu về các bệnh học nội khoa như: tiêu hóa, cơ xương khớp, nội tiết, huyết học, hồi sức cấp cứu. Trong nội dung về các bệnh học đều được trình bày ở các khía cạnh: nguyên nhân gây ra...
Ký hiệu xếp giá: 616 B4667h 1
Chủ đề: Bệnh nội khoa
Tập 1 trình bày đại cương, nguyên nhân, giải phẫu bệnh lí, triệu chứng, chẩn đoán, biến chứng, điều trị và cách phòng các bệnh về hô hấp, tim mạch, thận - tiết niệu, lão khoa.
Ký hiệu xếp giá: 616 B4667h 2
Chủ đề: Bệnh nội khoa
Tập 2 trình bày đại cương, nguyên nhân, giải phẫu bệnh lí, triệu chứng, chẩn đoán, biến chứng, điều trị và cách phòng các bệnh về tiêu hoá, cơ xương khớp, nội tiết, huyết học, hồi sức cấp cứu.
Ký hiệu xếp giá: 332.178 S9722b 2022
Giới thiệu các khái niệm, đặc tính, tính năng của bitcoin và blockchain trong Blockchain 1.0. Trình bày khả năng ứng dụng của Blockchain trong các lĩnh vực khác của cuộc sống như: Hợp đồng, luật pháp...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 D7542
This book requires no previous introduction to programming and only a mathematical background of high school algebra. The book uses C# as the programming language for software development; however,...
Ký hiệu xếp giá: 608.7 TK
Mục lục I. Bệnh học tâm thần II. Chữ viết III. Cổ sinh vật học IV: Địa chất học V: Động vật học VI: Giải phẫu học VII: hệ thống chữ braille ..........
Ký hiệu xếp giá: 608.76 TK
Mục lục Các phát minh - ARCHIMEDES - Copernicus - WILLIAM harvey - Anton van leeuwenhoek
Đang xem: 7067