Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
776 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M 2013
Giáo trình trình bày những nội dung sau: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy, công nghệ gia công chi tiết điển hình, thiết kế đồ gá, công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.
Ký hiệu xếp giá: 621.807P104N
Giáo trình này trình bày các vấn đề sau: các khái niệm và định nghĩa, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công cắt gọt, chuẩn và cách chọn chuẩn, thiết kế quy trình công nghệ, phôi và...
Ký hiệu xếp giá: 621.807P300T
Nội dung giáo trình này gồm : Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy (khái niệm và định nghĩa, chất lượng gia công chi tiết, chuẩn và gá đặt, phương pháp thiết kế - quy trình công nghệ); Đặc...
Ký hiệu xếp giá: 621.807 1PH104M
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp gia công các chi tiết có hình dáng, độ chính xác, vật liệu khác nhau. Nội dung cụ thể gồm: quá trình sản xuất và quá trình công nghệ; các nguyên tắc...
Ký hiệu xếp giá: 670.285Co-H
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Độ chính xác gia công Chương 3: Chất lượng bề mặt chi tiết Chương 4: Chuẩn Chương 5: Gia công các bề mặt Chương 6: Các phương pháp gia công không cắt gọt...
Ký hiệu xếp giá: 670Co-M
Phần I: Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy Phần II:Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí Phần III: Công nghệ lắp ráp
Ký hiệu xếp giá: 621.8H450V
Nội dung của sách gồm: khái niệm chung, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu dẫn hướng - cữ so dao cơ cấu phân độ - thân đồ gá, đồ gá tổ hợp tháo lắp nhanh, tiêu chuẩn, kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.811Do-K
Chủ đề: Chế tạo máy
Chương 1: Động lực học giải tích của các hệ thống rời rạc Chương 2: Hệ thống một bậc tự do Chương 3: Hệ thống hai bậc tự do Chương 4: Hệ thống nhiều bậc tự do Chương 5: Các hệ thống liên tục Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.802 8N312Đ
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa, các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép, sai số gia công các thông số hình học chi tiết, dung sai lắp ghép bề...
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M
Giáo trình trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và chuỗi kích...
Đang xem: 396