Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
614 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615 V500QU
Quyển sách này trình bày nhiều hợp chất thiên nhiên có trong cây cỏ, động vật và vi sinh vật dùng làm thuốc như Flavonoid, Glucozid, Saponin, Terpenoid, ...
Ký hiệu xếp giá: 668 To-C
Chương 1: Tổng hợp toán phần Cephalosporin Chương 2: Các kháng sinh Cephalosporin Chương 3: Tổng hợp Emetin Chương 4: Tổng hợp Reserpin Chương 5: Tổng hợp Vincamin Chương 6: Tổng hợp Vincadifformin...
Ký hiệu xếp giá: 690.554 Ca-T
Phần 1: Đường Phần 2: Nước Phần 3: Năng lượng Phần 4: Vật liệu xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 547.076 TK
Mục lục Phần I: Hoá học hữu cơ cơ sở Chương I: Đại cương Chương II: Ankan và xicloankan CHương III: Anken và xicloaken Chương IV: Ankin Chương V: Hidrocabon thơm CHương VI: Ancol và phenol CHương...
Ký hiệu xếp giá: 546.076 TK
Mục lục Chương I: Một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ Chương II: Giải tích cơ chế phản ứng và phân tích sản phẩm CHương III: Xác định công thức cấu tạo Chương IV: Hợp chất tạp chất và vật liệu...
Ký hiệu xếp giá: 702.81 TK
Mục lục 1. Chiếc vớ Giáng Sinh 2. Con gấu trúc 3. Cây thông giáng sinh 4. Thiệp cánh cửa 5. vẽ trái châu 6. Ông già noel 7. Thiệp hình cây thông
Ký hiệu xếp giá: 828.090 4 Va-A
Chapter 1 : The old English Period (before 1066) Chapter 2 : Middle English Period (11-15th cantury) Chapter 3 : The Elizabethans (16th century). Chapter 4 : The Puritan Age (the 17th century)....
Ký hiệu xếp giá: 828.090 4 Va-M
Chapter 1 : The Colonial Period (The 17th century) Chapter 2 : The Enlighttenment (The Age of Reason 18th Century) Chapter 3 : The 19th century : Romanticism Chapter 4 : The 19th century :...
Ký hiệu xếp giá: 537.62 G743l 1992
This book provides a review of the physical properties of quasi-one-dimensional molecular materials, such as ionradical salts, charge transfer complexes and conducting polymers. chapter 1 introduces...
Đang xem: 473