Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3891 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 604.2 T871g 2014
Trình bày những kiến thức về vẽ kỹ thuật bao gồm lý luận về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể sử dụng trong bản vẽ kỹ thuật: Đại cương về môn hình họa - vẽ kỹ thuật; Những tiêu chuẩn về...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071 R5162a
An extensively revised and updated edition of this popular and accessible text. Approaches and Methods in Language Teaching Third edition is an extensive revision of this highly successful book. As...
Ký hiệu xếp giá: 418.02 R6595
Fusing theory with advice and information about the practicalities of translating, Becoming a Translator is the essential resource for novice and practicing translators. The book explains how the...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 GI_108TR
Nội dung cuốn sách được chia thành các chương: vật liệu bán dẫn; diode và mạch ứng dụng; đại cương về transistor lưỡng cực; phân cựu cho transistor lưỡng cực BJT; đại cương về transistor trường FET;...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Đ115H
Cuốn sách đưa ra các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về lĩnh vực điện tử.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Đ115H
Cuốn sách đưa ra các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về lĩnh vực điện tử.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Đ115H
Cuốn sách đưa ra các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về lĩnh vực điện tử.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 Đ115H
Cuốn sách đưa ra các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về lĩnh vực điện tử.
Ký hiệu xếp giá: 372.5044 W9474a
Contents: three - dimensional activities; puppets, masks and manikins; printing; drawing by looking; drawing form imagination; colors ; design; technology.
Đang xem: 999