Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
159 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.7K843 3 2009
Cuốn sách "Tiếng Hàn 100 giờ " do Trung tâm Hàn ngữ Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.7K843 4
Cuốn sách "Tiếng Hàn 100 giờ 4"
Ký hiệu xếp giá: 428.1Đe-A
MỤC LỤC 1. Danh từ 2. Đại từ 3. Tính từ 4. Trạng từ 5. Động từ 6. Mạo từ 7. Giới từ 8. Liên từ 9. Đoạn câu - câu - mệnh đề 10. Thành ngữ
Ký hiệu xếp giá: 658.04LVKT
Chủ đề: Luận văn
Mục lục Chương I : Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến phát triển nhà ở nông thôn tỉnh Cần Thơ .I. Các đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển nhà vùng nông thôn tỉnh Cần Thơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.1Y941s 2008
Tuyển tập các đề thi HSK: sơ cấp tập hợp các đề mô phỏng (nói, viết, tổng hợp), dùng để ôn tập thi HSK trình độ sơ cấp.
Ký hiệu xếp giá: 651.78Ma-C
Part I - Getting Started with Crystal Reports Chapter 1 - The World of Crystal Reports Chapter 2 - The Crystal Reports Environment Chapter 3 - Designing Your First Report Chapter 4 - Writing...
Ký hiệu xếp giá: 001.42V500C 2009
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đại cương về nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học; Lựa chọn và đặt tên đề tài; Xây dựng luận điểm khoa học; Chứng minh luận điểm khoa học; Trình...
Ký hiệu xếp giá: 001.43NG527Đ
Chương 1 của sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học. Chương 2 giới thiệu cách thức xác định vấn đề nghiên cứu. Chương 3,4 và 5 giới thiệu về phương pháp định tính, định lượng và hỗn hợp....
Đang xem: 1332