Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
843 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.5 K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn giáo trình Kinh tế học vi mô sẽ cung cấp phương pháp phân tích về lý thuyết kinh tế vi mô một cách rõ ràng, tập trung nhấn mạnh vào tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc đề ra các quyết định về...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 TR120TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Nhập môn kinh tế học; Cầu cung & thị trường; Lý thuyết về hành vi của người tiêu thụ; Lý thuyết về doanh nghiệp; Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Thị...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Lời nói đầu Chương 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp Chương 2: Cung - cầu Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết về hành vi cảu doanh nghiệp Chương...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 C108TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này cung cấp các nội dung nâng cao và mở rộng của kinh tế học vi mô. Các mô hình về người tiêu dùng, hàng và thị trường được phân tích sâu, đông thời có phần xử lý bằng đại số giúp việc...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 K555t 2017
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Trình bày các kiến thức về kinh tế học vi mô: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu cung và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí; thị trường cạnh...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 P105T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế vi mô, cách thức vận dụng các nguyên lý kinh tế cơ bản vào các lĩnh vực như: quản trị kinh doanh, ngoại thương, ngân hàng, kế toán, kiểm toán...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 P648k
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề về phân tích ứng dụng của cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược định giá, quyết định đầu tư và sản xuất và phân tích chính sách công.
Ký hiệu xếp giá: 338.5 D100V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; độ co giãn của cung và cầu; lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu;...
Ký hiệu xếp giá: 338.507 1 K312T
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về kinh tế học vi mô; Cung - cầu; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của người sản xuất; Cạnh tranh và độc quyền; Thị...
Ký hiệu xếp giá: 338.5071 C108TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học vi mô; Cầu, cung; Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng; Sản xuất - chi phí - lợi nhuận; Cấu trúc thị trường; Thị...
Đang xem: 443