Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3001 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01 Ki-H
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách trình bày về phần nhập môn kinh tế học: Kinh tế học và nền kinh tế, mô hình kinh tế. Phần kinh tế học vi mô: Cung cầu thị trường hàng hoá hay dịch vụ, lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý...
Ký hiệu xếp giá: 330 L6668k
Bằng cách nhìn hài hước và lối kể chuyện sinh động, Levitt và đồng tác giả Stephen J.Dubner đã cho thấy gốc rễ của kinh tế học là nghiên cứu về các động cơ và cách người ta muốn có được những thứ...
Ký hiệu xếp giá: 338.1 Đ312PH
Sách gồm những nội dung chính sau: Tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững - phát triển nông thôn bền vững, tăng trưởng và phát triển nông nghiệp, nghèo ở nông thôn; các yếu tố tác động đến...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 G434 2013
Trình bày những vấn đề về: Chủ thể kinh doanh và nguồn luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh; Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý doanh nghiệp; Pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại; Quan hệ...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 H561D
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: đối tượng và phương pháp nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế; chủ nghĩa trọng thương; các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển; kinh tế chính trị...
Ký hiệu xếp giá: 330.01519 S8491
Brief Contents: Economic Data and Economic Models; Statistical Inference; Relationships between Variables; Simple Regression; Supplementary Topics in Regression; Matters of Functional Form;...
Ký hiệu xếp giá: 091.330 TK
Đang xem: 825