Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2471 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 418.007 F8552t
This book introduces a new field of educational research called 'teacher learning,' as it applies to the teaching of languages. Up until recently, the study of second language teacher education has...
Ký hiệu xếp giá: 418.0071 B8781t
Contents: foundations for classroom practice; contexts of learning and teaching; designing and implementing; teaching language skills; assessing language skills; lifelong learning.
Ký hiệu xếp giá: 418.0071 D632
More than 130 activities as well as tips and suggestions for using the classroom board more effectively and efficiently. This book provides tips and suggestions to help language teachers use their...
Ký hiệu xếp giá: 410 F9319i 2014
Contents: What is Language? Morphology: The Words of Language, The Sentence Patterns of Language, The Meaning of Language, The Sounds of Language, Phonology: The Sound Patterns of Language, Language...
Ký hiệu xếp giá: 418 Ch-N
Phần I : Chuẩn hóa và phong cách ngôn ngữ dưới một cách nhìn của tâm lý - ngôn ngữ học. Những con đường làm giàu từ vựng tiếng Việt. Chuẩn hóa tiếng Việt. Ngôn ngữ thông tin đại chúng - ngôn ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 Co-V
Phần 1: Tổng luận Phần 2: Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt Phần 3: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt Phần 4: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
Ký hiệu xếp giá: 418.007 N97
The aim of this book is to present, in an accessible manner, current theory and resources relating to cooperative learning. Collaborated research team teaching, experiential learning, teacher...
Ký hiệu xếp giá: 407.1 L9879c
Contents: Communicating inside and outside the classroom; Simplicity and accessibility; Teacher talk; Modification research: findings and implications; Teaching listening; Teaching speaking;...
Ký hiệu xếp giá: 410.1 D6311d 2016
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Trình bày những vấn đề cơ bản về các cấp độ ngôn ngữ và ngữ pháp học. Tìm hiểu các trường phái cấu trúc luận cổ điển như: Trường phái miêu tả Mĩ, ngữ vị học, cấu trúc - chức năng luận, ngữ pháp tạo...
Ký hiệu xếp giá: 410.1 Đ450H
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Sách gồm các phần: Những vấn đề đại cương về ngữ pháp; Các trường phái cấu trúc luận cổ điển; Ngữ pháp tạo sinh; Ngữ pháp chức năng và các quan hệ chức năng.
Đang xem: 1210