Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
64 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 617.63 NG527M
Chủ đề: Răng -- Bệnh
Cuốn sách gồm 6 chương: bệnh sâu răng, loạn dưỡng, tổn thương tổ chức cứng không do sâu, bệnh lý tủy răng, bệnh lý vùng cuống, thuốc và vật liệu trong điều trị.
Ký hiệu xếp giá: 621.944 T7721t 2010
Chủ đề: Bánh răng; Ren vít
Trình bày các phương pháp thực hành gia công bánh răng trên máy tiện và máy phay đứng, gia công các loại ren trên máy tiện bằng dao một lưỡi cắt và dụng cụ cắt chuyên dùng trong gia công bánh răng và...
Ký hiệu xếp giá: 515.7 Ng-Đ
Mục lục Chương o: Kiến thức chuẩn Chương I: Không gian mêtric CHương II: Lí thuyết độ đo Chương III: Tích phân lebesgue
Ký hiệu xếp giá: 515.9 B8783c 2004
This book includes: Complex numbers; Analytic functions; Elementary functions; Integrals; Series; Residues and poles; Applications of residues; Mapping by elementary functions; Conformal mapping;...
Ký hiệu xếp giá: 515.707 6 Gi-H
Chương 1: Đại cương về không gian Banach Chương 2: 3 nguyên lý cơ bản của giải tích hàm Chương 3: Không gian liên hợp, Tôpô yếu và tính phản xạ Chương 4: Các không gian LP Chương 5: Phổ của toán tử...
Ký hiệu xếp giá: 515.907 6 Ha-P
Chương 1: SỐ phức - Mặt phẳng phức Chương 2: Hàm biến phức Chương 3: Ánh xạ bảo giác (Các phép biến hình sơ cấp) Chương 4: Tích phân Chương 5: Chuỗi Taylor và chuỗi Laurent Chương 6: Thặng dư Chương...
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Ha-Q
Chương 1: Giới thiệu và phân loại VLMQ Chương 2: Hấp phụ vật lý trên VLMQ Chương 3: Nghiên cứu cấu trúc xốp các VLMQ Chương 4: Hấp phụ hoá học trên bề mặt VLMQ Chương 5: Động học các phản ứng xúc tác...
Ký hiệu xếp giá: 625.8 Mă-B
Chương 1: Kết cấu Mặt đường Bêtông Ximăng đổ tại chỗ Chương 2: Các phương pháp tính toán Mặt đường Bêtông Ximăng theo lý thuyết tấm trên nền đàn hồi Chương 3: Các phương pháp thiết kế Mặt đường...
Ký hiệu xếp giá: 530.417 G2169t 1992
Contents: Technical Preliminaries; General Form of the SGFM Method; Matching Analysis for Continuous Systems; Matching for a Discrete System; SGFM for Coupled Interfaces; The Geometry of the Matching...
Đang xem: 660