Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3380 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 612.015 T1118h
Phần Cấu tạo và chuyển hóa chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống, các quá trình chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống. Phần...
Ký hiệu xếp giá: 612.015 NG527NGH
Nội dung sách gồm ba phần: cấu tạo chất, chuyển hóa chất, hóa sinh mô và cơ quan. Phần cấu tạo chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất hóa học cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống như...
Ký hiệu xếp giá: 641.4 Ve-P
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật Chương 3: Ngộ độc thực phẩm do nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm chứa độc tố Chương 4: Ngộ độc thực phẩm do các quá trình chế biến và bảo...
Ký hiệu xếp giá: 571.2 T135p
The fourth edition of this established text returns better than ever to provide plant science students with a fresh, colourful textbook, suitable for a variety of academic levels. New contributing...
Ký hiệu xếp giá: 571.2 V500V
Cuốn sách trình bày các vấn đề: sinh lý tế bào thực vật, sự trao đổi nước ở thực vật, quang hợp, dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, hô hấp thực vật, sinh lý sinh trưởng và phát triển thực vật.
Ký hiệu xếp giá: 363.8 C5542
The book includes contents: Human population growth: Lessons from demography; Agricultural R&D, productivity, and global food prospects; Development, productivity, and sustainability of crop...
Ký hiệu xếp giá: 570.1 S312H
Quyển sách trình bày những phần chính sau: sinh học thực vật; Sinh học động vật; Sinh thái học.
Ký hiệu xếp giá: 572.078 Ng-M
Mục lục Chương I: Hoá chất và dung dịch CHương II: PHương pháp lấy mẫu phân tích Chương III: Phương pháp so màu CHương IV: Phép đo quang phổ kế Chương V: Định lượng hydrat cacbon Chương VI: Định...
Ký hiệu xếp giá: 541.076 Th-L
Chương 1: Nhiệt hoá học Chương 2: Dung dịch lỏng Chương 3: Cân bằng pha Chương 4: Cân bằng hoá học trong dung dịch Chương 5: Hấp phụ Chương 6: Hệ keo
Ký hiệu xếp giá: 541.076 Th-L
Chương 7: Dung dịch chất điện ly Chương 8: Sức điện động của nguyên tố Galvani Chương 9: Động học phản ứng trong dung dịch Chương 10: Các hợp chất cao phân tử
Đang xem: 907