Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
183 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.1 L250QU
Tập 2 trình bày về các dạng thuốc thuộc hệ phân tán dị thể. Giới thiệu một vài dạng thuốc đặc biệt - hệ thống trị liệu, nêu lên một số hình thước tương kỵ và cách khắc phục trong pha chế thuốc.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 B221c 2021
Tập 2 trình bày kiến thức về bào chế và sinh dược học thuốc: Đại cương, thành phần, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng, công thức của thuốc mềm dùng trên da và thuốc dán thấm qua da, thuốc đặt,...
Ký hiệu xếp giá: 612.76 H1794b 2007
Basic Biomechanics provides an introduction to biomechanics using the latest findings from the research literature to support and exemplify the concepts presented. Quantitative as well as qualitative...
Ký hiệu xếp giá: 378.17 H531NG
Cuốn sách gồm 13 chương với những hướng dẫn thực tế trong từng vấn đề cụ thể, những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện...
Ký hiệu xếp giá: 660.6 Bi-H
Phần I: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM Chương 1: Chất tạo hình và tác nhân biến hình Chương 2: Thàng phần và cấu trúc các hợp pphẩm tạo hình của hạt Phần II: BIẾN HÌNH SINH HỌC CÁC PROTEIN ...
Ký hiệu xếp giá: 572 G2398b 2007
This book inclues: Molecular Components of Cells; Protein Dynamics; Metabolism and Its Regulation; Information Transfer.
Ký hiệu xếp giá: 500 TK
Chủ đề: Sinh học
Ký hiệu xếp giá: 636.0821 R396b 2001
Animal biotechnology is a broad umbrella encompassing the polarities of fundamental and applied research including molecular modelling, molecular and quantitative genetics, gene manipulation,...
Đang xem: 5487