Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1082 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 O985 1
Contents: Photographs; Question-response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O985 2006
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 E544F
This comprehensive resource book contains an easy-to-use set of short activities essential for anyone teaching Business English. Reflecting real-life business activities such as emails, noisy...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 U721g
Contents: Guidelines: grammar; practice; activities; in the classroom. Activities: adjectives; adverbs; articles, definite and indefinite; both...and, either...or, neither...nor; comparison of...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 I14 2009
Trình bày những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về kỳ thi TOEFL, giới thiệu các bài thi mẫu, trình bày phần ghi âm, cuối cùng là chú thích và đáp án của bài thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 R7245i
This book is a step - by - step program to help you get a better score. It is base on research and on years of teaching experience.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O985 2006
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 T641 2
Contents: Notes to the users; Taking the Toefl practice test; Completing your answer sheet; Scoring information; Important things to know; What to take to the test center.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887L 2004
This book includes: Picture; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error reconition; Reading comprehension.
Đang xem: 1336