Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2593 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71E58
Nội dung cuốn sách cung cấp các từ vựng, mẫu câu, các đoạn hội thoại mẫu, bài tập liên quan đến các chủ đề thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71E58
Cuốn sách cung cấp những kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực thương mại quốc tế qua nhiều chủ đề như: phát triển sản phẩm, tiếp thị, bán sỉ, bán lẻ, tiền tệ,...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71H551TH
Nội dung giáo trình này gồm: phần từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và phần bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527QU
Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông gồm 4 bài học tiếng Anh cơ bản về mạng viễn thông, truyền dẫn, cáp quang, thông tin vô tuyến; đồng thời giới thiệu một số sơ đồ đặt máy thiết bị...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71Đ108TH
Nội dung cuốn sách được trình bày thành 11 bài với 11 chủ đề thường gặp trong lĩnh vực du lịch. Mỗi bài gồm các nội dung: giới thiệu chủ đề, nói, nghe, đọc, viết, bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71G745
Essential grammar reference and practice for anyone using English in a business context. Grammar for Business is a must-have for intermediate business students and anyone using English in the...
Ký hiệu xếp giá: 428.24024647H8327 2010
Content: Phone inquiries: Accommodation and facilities, Locations, Phone reservations; Drivers, Doormen and Bellhops: Airport pickup, Receiving guests, Carrying luggage, Hailing taxis; Reception:...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J66
The Intelligent Business Elementary Skill Book will help you develop language and skills that are important in common business situations, for example: talking about your company, describing a...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J66
The Intelligent Business Intermediate Skill Book provides a practical approach to developing each of the core business skills: Presentations, attending and leading meetings, telephoning, negotiating...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B268
The Intelligent Business Pre - Intermediate Skill Book uses a practical approach to help you develop important business skills: Presentations, attending meetings, telephoning, negotiating and...
Đang xem: 752