Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2450 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.681Y400H
Sách gồm những nội dung sau: chức năng, cách sử dụng và các loại kính ngữ, biểu hiện kính ngữ, trường hợp sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.681C125C
Ký hiệu xếp giá: 495.681C400T
Ký hiệu xếp giá: 495.681H419K
Sách gồm các nội dung luyện tập cách học, cách viết chữ Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.681H419K
Sách gồm các nội dung luyện tập cách đọc, cách viết chữ Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.68Mi-P
Mục lục: Bài 1- Giới thiệu Bài 2- Quầy tiếp tân Bài 3- Ở thương xá Bài 4- Thời gian biểu Bài 5- Lên xe điện Bài 6- Đi xem phim Bài 7- Quà tặng Bài 8- Thăm viếng trung tâm Bài 9- Bị bệnh Bài 10- Hỏi...
Ký hiệu xếp giá: 495.68Mi-P
Mục lục: Bài 26- Vào ký túc xá Bài 27- Hỏi đường Bài 28- Ngắm hoa Bài 29- Đồ bỏ quên Bài 30- Sử dụng dụng cụ Bài 31- Kế hoạch nghỉ hè Bài 32- Ở bệnh viện Bài 33- Hướng dẫn về việc sử dụng an toàn Bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.681K400K
Ký hiệu xếp giá: 495.681K1646 3
Đang xem: 1977