Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2078 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.783 4 B103T
Sách dành cho sinh viên năm nhất, củng cố từ vựng và ngữ pháp cho sinh viên. Sách gồm những mẫu câu đơn giản thông dụng, rèn luyện môn nghe ở trình độ sơ cấp căn bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.783 4 B103T
Sách dành cho sinh viên năm 2 học kỳ II và sinh viên năm 3 học kỳ I. Sách gồm các bài tập củng cố từ vựng và ngữ pháp, rèn luyện môn nghe ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.783 4 B103T
Sách dành cho sinh viên năm 3 và năm 4, giúp hiểu sâu từ vựng và ngữ pháp. Sách gồm những mẫu câu phức tạp, rèn luyện môn nghe ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.7 H105QU
Chủ đề: Tiếng Hàn
Ký hiệu xếp giá: 495.707 E100L
Sách cung cấp vốn từ vựng tiếng Hàn cơ bản.
Đang xem: 1677