Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2683 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421 B100S
Chapter 1: Language and Learning Chapter 2: Danger and Daring Chapter 3: Man and Woman Chapter 4: Mysteries Past and Present Chapter 5: Transitions Chapter 6: The Mind Chapter 7: Working Chapter 8:...
Ký hiệu xếp giá: 421 K200E
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences...
Ký hiệu xếp giá: 421 K200E
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: The Global Village Chapter 7: North America:...
Ký hiệu xếp giá: 808.02 H3324a 2008
Academic Writing and Publishing will show academics (mainly in the social sciences) how to write and publish research articles. Its aim is to supply examples and brief discussions of recent work in...
Ký hiệu xếp giá: 421 B400-O
CONTENTS Acknowledgements Read This First Introduction 1 From Copying to Writing 2 The Mechanics of Writing 3 Confidence Building 4 Focus on Process 5 A Process Writing Project 6 Computers...
Ký hiệu xếp giá: 495.611 C102H
Sách hướng dẫn cách viết thư pháp Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-A
MỤC LỤC 1. Những mẫu câu cơ bản 2. Phép đảo ngữ 3. Bốn thể đặc biệt của từ trong tiếng Anh 4. Mệnh đề 5. Cụm từ 6. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Đ105V
Cuốn sách này chỉ rõ cách trình bày một lá thư. Nội dung gồm các chủ đề thường gặp khi viết thư, mỗi chủ đề có sẵn dàn bài và các ý chính.
Ký hiệu xếp giá: 421 Z200M
This book includes topics: Process Writing; Getting Ready to Write; The structure of a Paragraph; Descriptive and Process Paragraphs; Opinion Paragraphs; Comparison/ Contrast Paragraphs;...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing to share information, writing to get things done, writing for work and study, writing for pleasure; mini-dictionary, answer key.
Đang xem: 1244