Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2739 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 V493
Quyển sách này là tập hợp những kỹ năng viết tiếng Anh cùng với các đề tài thường gặp nhất trong những kỳ thi ở các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh từ các lĩnh vực giáo dục, khoa học...
Ký hiệu xếp giá: 495.611 C102H
Sách hướng dẫn cách viết thư pháp Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-A
MỤC LỤC 1. Những mẫu câu cơ bản 2. Phép đảo ngữ 3. Bốn thể đặc biệt của từ trong tiếng Anh 4. Mệnh đề 5. Cụm từ 6. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Đ105V
Cuốn sách này chỉ rõ cách trình bày một lá thư. Nội dung gồm các chủ đề thường gặp khi viết thư, mỗi chủ đề có sẵn dàn bài và các ý chính.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing to share information, writing to get things done, writing for work and study, writing for pleasure; mini-dictionary, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C188
Including 4 sections: writing socially, writing to exchange information, writing forrmally, writing online for a reading puplic, appendix, mini-dictionary, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 W584
Including 4 sections: how am I communicating, how can I be an effective writer, what tone should I use, who is my reader; mini-dictionary, answer key, acknowledgements.
Ký hiệu xếp giá: 421 Wr-C
Ký hiệu xếp giá: 495.111 TR120CH
Giáo trình bổ trợ kỹ năng đọc viết.
Ký hiệu xếp giá: 495.111 TR120CH
Giáo trình bổ trợ kỹ năng đọc viết.
Đang xem: 888