Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 5
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 6
Get it Korean: grammar 6 cung cấp ngữ cảnh, chức năng và cách diễn đạt ngôn ngữ cho người học đang học tiếng Hàn. Nghe và hiểu các diễn đạt ngôn ngữ liên quan đến các lĩnh vực xã hội và nghề nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ca-P
1. Từ loại và các mô hình câu đơn 2. Vị trí và chức năng của đại từ 3. Các phương tiện biểu đạt 4. Các mô hình câu phức tạp 5. Các dạng câu nghi vấn 6. Cách chuyển đổi từ dạng trực tiếp sang dạng...
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Bài 1. Danh từ: Mạo từ xác định Bài 2: Danh từ: Mạo từ bất định Bài 3: Cách sử dụng mạo từ(1) Bài 4: Giống của danh từ Bài... 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7....
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 4 Giáo trình gồm 35bài khóa với 35chủ đề khác nhau, cung cấp những kiến thức chuẩn giúp sinh viên có khả năng thi năng lực Hàn ngữ quốc...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 NH407L
Cuốn sách này trình bày một số từ vựng tiếng Hànthông dụng theo chủ đề khác nhau, như: chào hỏi, gia đình, phương tiện giao thông, số đếm, các ngày trong tuần, ... Đồng thời sách trình bày ngữ pháp...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 2
Các thành ngữ trong cuốn sách này sẽ đóng một vai trò cơ bản và quan trọng trong việc mở rộng khả năng của người học tiếng Hàn mới bắt đầu nghe, nói, viết và đọc bằng tiếng Hàn và tạo ra các câu...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 3
Get it Korean: grammar 3 cung cấp một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và ngữ pháp, theo đó người học có thể mở rộng hơn nữa các kỹ năng ngôn ngữ và khả năng giao tiếp với cả sự trôi chảy và chính xác.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 4
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác trong các tình huống...
Đang xem: 660