Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2250 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 H419T
Cuốn sách giới thiệu những mẫu câu tiếng Nhật biểu hiện tình cảm, nội dung được trình bày theo các chủ đề cảm xúc khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 K400Y
Sách bao gồm những mẫu câu dùng trong các tình huống kinh doanh, giao tiếp hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Sách gồm 20 bài theo chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm bài đàm thoại căn bản và các đoạn hội thoại thực dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Nội dung sách bao gồm các tình huống thường gặp nơi bán hàng, đông thời cung cấp nhiều thông tin về du lịch, mua sắm, xe cộ, khách sạn, nhà hàng ...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 NG527M
Sách gồm những nội dung sau: những kỹ năng dành cho nhân viên bán hàng, những tình huống bán hàng điển hình.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Sách bao gồm những nội dung sau: những điều cốt yếu trong tiếng Nhật dành cho nhân viên khách sạn, trau dồi trình độ Nhật ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.600 883 3 T306NH
Sách gồm những nội dung sau: những vấn đề cơ bản về kinh doanh, về kính ngữ, cách sử dụng kính ngữ, cách viết văn kinh doanh.
Đang xem: 1661