Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
33 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3M100C
This book includes topics: Management; Production and operations management; marketing.
Ký hiệu xếp giá: 428.3R5162p
Contents: Let's get started; Do you want to meet him; Are these your keys; Where are they; How old are you; Tell me about your family; What does she look like; Do you like this sweater; What time is...
Ký hiệu xếp giá: 004.51Sư-T
1. Dẫn nhập 2. Sơ nét về đặc tính kỹ thuật 3. Quản lý, sử dụng 4. Sử dụng DISK Manager của hãng sx đĩa cứng 5. Sử dụng ổ đĩa CD ROM 6. Sử dụng ổ đĩa CD ROM vời Windows 3.XX 7. Sử dụng ổ đĩa CD ROM...
Ký hiệu xếp giá: 428TOEFL
Phần giới thiệu Bài thi thử Phần 1: Nghe hiểu Phần 2: Cấu trúc và lỗi trong văn viết Phần 3: Đọc hiểu Phần 4: Bài kiểm tra viết tiếng Anh Bài thực hành 01 Bài thực hành 02 Tapescripts Answer Key Index
Ký hiệu xếp giá: 428.3L300G
Sách gồm 15 units: tại sao anh không mặc cái áo sơ mi này, tôi nghĩ là tôi cần một công việc mới, em cũng yêu anh, nó dành cho ai vậy, tại sao anh thích bãi biển, con cần một cái áo sơ mi mới, cô đẹp...
Ký hiệu xếp giá: 428TOEFL
Part one : The test of English as a foreign Language Part two : Sample Questions and test - Taking Strategies Part three : Six Practice ToEFL tests Part four : Tapescripts for Practice tests
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6T400E
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T6559 5
Quyển sách bao gồm 30 bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Ký hiệu xếp giá: 428.4T655
Giáo trình này trình bày ngắn gọn các điểm ngữ pháp, từ vựng, cụm từ thường được sử dụng trong thực tế. Giáo trình trình bày các bài đọc mẫu theo các chủ đề khác nhau thường xuất hiện trong bài thi...
Ký hiệu xếp giá: 428.3A203C
Sách dạy cho người học những chức năng ngôn ngữ/giao tiếp, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để sử dụng tiếng Anh một cách có hiệu quả trong những tình huống giao tiếp hàng ngày: cơ thể và sức khỏe,...
Đang xem: 1500