Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2906 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 2 PH431T
Lối sống của người Nhật ngày nay hầu như hoàn toàn bị Âu hóa, nhưng đằng sau đó các phong tục và nét văn hóa truyền thống độc đáo của nó vốn được hình thành qua hàng thế kỷ vẫn tồn tại. Thông qua các...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 K495t
Chương I: Biểu lộ tình cảm cảu nền văn hóa ba nước. Chương II: Bóng dáng của con người ba nước. Chương III: con người ba nước, káhc nhau như vậy. Chương IV: Dân tộc tính của người ba nước. Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 394.130 952 B108S
Nội dung sách gồm có: chén trà nhân loại, môn phái trà, đạo gia và thiền, trà thất, thưởng giám nghệ thuật, hoa, trà tượng.
Ký hiệu xếp giá: 915.204 NG527TH
Cuốn sách giới thiệu về đất nước Nhật Bản với các đặc điểm: cảnh quan, trang phục, văn hóa - phong tục, ẩm thực,các lễ hội truyền thống, các điểm du lịch.
Ký hiệu xếp giá: 302.22420952 N778
Cuốn sách giới thiệu những bí quyết thay đổi tư duy trong giao tiếp, phá bỏ cung cách giao tiếp thiếu hiệu quả qua cách nhấn mạnh từ khoá, cách thức giao tiếp đem lại hiệu quả cao nhất, nghệ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 306.095 2 Đ108TH
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành đất nước, con người và những nét đặc sắc trong văn hóa Nhật Bản; giới thiệu Yasunari Kawabata, bao gồm cuộc đời, văn...
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Word
1. Môi trường Word 2000 2. Sử dụng các lệnh Menu 3. Thực hành
Đang xem: 537