Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
984 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.304 597 Do-T
Phần I : BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phần II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 W932
Contents: fundamentals of business english; principles of procedure writing; writing letters and memos; writing successful proposals; writing reports; writing for e-mail; preparing powerful...
Đang xem: 1075