Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1136 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 693.8 H957
Nội dung chính của tài liệu này bao gồm: Thiên tai và các tác động của thiên tai: bão, tố và lốc xoáy, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, thủy triều, nhiễm mặn, động đất; quy hoạch phòng chống thiên...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Ki-D
Chương 1: Dòng điện xoay chiều ba pha Chương 2: Đo lường điện Chương 3: Máy biến áp Chương 4: Động cơ điện không đồng bvộ ba pha Chương 5: Điện chiếu sáng Chương 6: Dường dây dẫn điện Chương 7: Chống...
Ký hiệu xếp giá: 620.269 02 Ng-C
Chương I: Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có một và hai bậc tự do Chương II: Dao động dọc và xoắn của thanh thẳng đàn hội đồng chất Chương III: Cơ sở tính toán hạ chìm các kết cấu vào đất bằng...
Ký hiệu xếp giá: 690.028 GI-108TR
Nội dung chính của cuốn sách gồm có: công tác đất và gia cố nền móng, công tác xây, công tác bê tông và bê tông cốt thép, công tác lắp ghép, hoàn thiện.
Ký hiệu xếp giá: 690.028 K600TH
Quyển sách này trình bày những phần chính sau: kỹ thuật thi công lắp ghép; Công tác xây và hoàn thiện công trình.
Ký hiệu xếp giá: 697.955 16 Ky-G
Chương 1: Những khái niệm chung về thông gió Chương 2: Tổ chức thông gió Chương 3: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và hơi nước Chương 4: Cấu t ạo của những bộ phận riêng biệt trong các hệ thống thông gió...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 CH125NG
Nội dung của sách gồm có: khái niệm về nền móng, móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt.
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Đ125V
Sách trình bày các vấn đề: lý thuyết cơ bản về tính toán móng nông - phân tích các loại móng nông nguyên tắc và trình tự tính toán, các loại cọc bê tông cốt thép - nguyên lý làm việc của cọc và...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 NG527V 2013
Nội dung cuốn sách gồm các phần: Khảo sát địa chất công trình cho nhà cao tầng; Xác định sức chịu tải của cọc; Tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mômen; Tính toán...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 PH105H
Cuốn sách đề cập đến những nội dung cơ bản trong tính toán, cấu tạo và thiết kế các dạng móng công trình và thiết kế xử lý nền theo phương pháp phổ biến hiện nay, các dạng thí nghiệm hiện trường phổ...
Đang xem: 1939